McWhirter
Home Up Moores Pettit King Pratt McWhirter Melvin

Anthony McWhirter death cert. 1863.jpg (83520 bytes) 1891 Census,Maybole,Andrew Gardner & family, John Lawrie & family,left side.jpg (326676 bytes) 1891 Census,Maybole,Andrew Gardner & family, John Lawrie & family,right side.jpg (323605 bytes) Agnes McWhirter birth entry 1843.jpg (334845 bytes) DeathCertificate of Allison Bell Eaglesham.jpg (299982 bytes)
McWhirter,Anthony
death cert. 1863
Andrew Gardner, wife Margaret McWhirter and children 1891 Census, left side Andrew Gardner, wife Margaret McWhirter and children 1891 Census, right side Agnes McWhirter, birth entry 1843 Allison Bell McWhirter death cert. 1877
Andrew Gardner's death certificate d. 1899, side 1.jpg (390224 bytes) Andrew Gardner's death certificate d. 1899, side 2.jpg (253240 bytes) Birthentry,WmMcWhirter b.1808.jpg (252607 bytes) Article on N. McWhirter.jpg (415453 bytes) deathcertificate of William McWhirter, 1893.jpg (326528 bytes)
Andrew Gardner death cert. 1891, front Andrew Gardner death cert. 1891, reverse William McWhirter birth entry 1808

Norris McWhirter

William McWhirter death cert. 1893

 

horizontal rule

Copyright   2008 Rich Pettit